niedziela, 9 maja 2010

Wszystkie Mazurki Świata

...rychło w czas. Festiwal odbył się w kwietniu. Ale jest też przedsięwzięciem całorocznym.
http://www.festivalmazurki.pl/
Zaprojektowałam logo (ma swoje odmiany, tak jak festiwal swoje rozmaite przejawy) oraz książkę programową. Wyimki poniżej.
Wszystkie zdjęcia - oprócz wyszywanki - pochodzą z archiwum wydawnictwa Muzyka Odnaleziona http://www.muzykaodnaleziona.pl/

Brak komentarzy: