poniedziałek, 20 maja 2013

Tzw. aktualności

 Garść wiadomości:
- Paryż. Londyn. Rzym. Kraków dla młodych podróżników otrzymały wyróżnienie w konkursie Magellan dla publikacji turystycznych, kategoria: Wydarzenie roku 2012
- "Jestem miasto. Warszawa" - otrzymały nominację i wyróżnienie w konkursie Donga pod auspicjami polskiej sekcji IBBY
- Warszawskie Targi książki za nami, a z nich bardzo miła pamiątka: specjalna książeczka o Basi przygotowana przez mała Tosię - dziękujemy! (oto wyimki)A bunch of news:
- Paris. London. Rome. Cracow for young travellers given a honourable mention in Magellan Competition (the best tourist books 2012)
- "I am the city. Warsaw" - one nomination and one honourable mention in the DONG competition (for publishers; under the auspices of Polish IBBY)
- Warsaw Book Fairs behind and a very nice keepsake in: a special book about Basia prepared by little Tosia. Thank you! (here are some excerpts)

Brak komentarzy: